Utställning | 28 febr, 2023 - 14 jan, 2024 | Moderna museet, Stockholm

Sömnlösa nätter – från 1980-talet i Moderna Museets samling

Sömnlösa nätter – från 1980-talet i Moderna Museets samling

Cindy Sherman, Utan titel. Ur serien Sagor, 1985. Avfotograferat: Åsa Lundén/Moderna Museet

Under 1980-talet träder en rad starka kvinnliga konstnärskap fram i både Sverige och Norden. De är navet för utställningen ”Sömnlösa nätter – Från 1980-talet i Moderna Museets samling”. Här möter du verk av bland andra Cecilia Edefalk, Tuija Lindström, Ingrid Orfali och Cindy Sherman.

Läs mer