Utställning | 7 - 28 juni, 2024 | CFF – Centrum för fotografi, Bjurholmsplan 26, Stockholm

Stefano Conti

Stefano Conti

Foto: Stefano Conti

Verket Teach me how you designed these creatures undersöker de olika teorier och motsägelser som finns kring den Nuragiska civilisationens historieskrivning. Denna folkgrupp existerade på Sardinien i Italien mellan 2.300 f.Kr. och 200 e.Kr. och spelade en central roll i formandet av öns identitet.

Läs mer