Utställning | 19 - 24 april, 2021 | Galleri Korn, Stockholm

Stina Aldén

Stina Aldén Foto: Stina Aldén

Foto: Stina Aldén

”K.Ö.K kontroll över kroppen” är en utställning om att göra slut med sin ätstörning. Med det tydligt skörstarka, sårbart nakna men ack så målmedvetna sätt visar Stina Aldén, 23 år, en pågående och ofta dold problematik. 

 

– Vi måste våga lyfta på locket, se vad som försiggår och varför. Enligt min mening har det här blivit någon form av samhällsproblematik till priset av våra kroppar. Vi måste börja prata om det och utan att normalisera försöka se varför så många lider av olika typer av ätstörningar. Jag tror att det finns vissa samhällsfunktioner vi skulle kunna justera och i längden få en mindre påtaglig problematik, inte bara inom ätstörning, säger Stina Aldén.

 

Utställningen, som till största del är analogt fotograferat, hänger på Galleri Korn på Hornsgatan 147 i Stockholm och håller öppet den 19/4 – 29/4. 

Fler utställningar