Utställning | 22 okt, 2017 - 30 sept, 2018 | Västerbottens Museum, Umeå

Sune Jonsson

Sune Jonsson Foto: Sune Jonsson

Barndomar
22 oktober — 30 september
För fotografen och fältetnologen Sune Jonsson var mötena med människor, företrädesvis i hans västerbottniska och ångermanländska hemtrakter, centrala. Med sina eftertänksamma fotografier har han skildrat tider och platser som i dag i olika bemärkelser är försvunna, och liv som mer tycks röra sig cykliskt än linjärt. Även barnen och ungdomarna i hans bilder tycks inneslutna i årstidshjulet. Här finns mera av vemod vid det varaktiga än en uttryckt väg bort över fälten, även om det var det som väntade de flesta av de som levde sina barndomar i Sune Jonssons bilder.

Läs mer

Fler utställningar