Utställning | 1 maj - 1 okt, 2024 | Landskrona Foto

Thierry Ardouin

Thierry Ardouin

Foto: Thierry Ardouin

Den franske fotografen Thierry Ardouin, medgrundare av Tendance Floue-kollektivet, intresserar sig för förhållandet mellan människa och miljö. I detta projekt har han använt sig av vetenskaplig teknisk utrustning för att komma ner på mikroskopisk nivå. Hans frö-porträtt låter oss se det som annars är dolt för det mänskliga ögat: frönas fascinerande formmässiga mångfald och skönhet.

Läs mer