Utställning | 7 mars - 26 april, 2020 | Arbetets museum, Norrköping

Thomas H Johnsson - SWEDISH BLUE I

Fotokonstnären Thomas H Johnsson har rest genom landet för att undersöka det anonyma Sverige.

Thomas H Johnsson - SWEDISH BLUE I

Foto: Thomas H Johnsson

När det framgångsrika ska skildras handlar det om livet innanför tullarna. När problemen lyfts handlar det om förorterna. Resten av vårt land verkar tillhöra en avlägsen historia. En bortglömd radioskugga utan röst. Ändå är det i detta bortglömda Sverige den största delen av landets befolkning lever.

Vernissage lördag 7 mars kl. 14-17

Arbetets museum, Laxholmen, Norrköping

Läs mer

Fler utställningar