Utställning | 18 jan - 1 mars, 2020 | Konsthallen, Hishult

Thomas Wågström - På jorden

Thomas Wågström - På jorden

Foto: Thomas Wågström

Fotokonst handlar i mångt och mycket om konsten att inte bara se, utan att iakttaga. Att observera. Möjligen har Thomas Wågström lärt sig något av det senare av sin morfar som bodde på en liten ö i Stockholms skärgård. Från en utkikspost på en bergknalle förde han med prydlig handstil omsorgsfulla anteckningar om väder och vind, om naturens skiftningar. Också de allra minsta. Det viktigaste strök han under. Några av dessa ”loggboksanteckningar” har Thomas Wågström fotograferat (i färg!) och de möter nu i Konsthallens Förstuga som en introduktion till hela utställningen (Britte Montigny)

Läs mer

Fler utställningar