Utställning | 10 - 16 febr, 2023 | Galleri Bellman, Bellmansgatan 9, Stockholm

Ulf Rennéus

Ulf Rennéus

Foto: Ulf Rennéus

Flora Obscura är ett projekt där Ulf Rennéus arbetar med växters individuella uttryck och vad som sker i sista delen av deras liv. Vilka färger och former tar sig uttryck när växter dör? Genom att arrangera och slumpmässigt låta växtdelars sista tid framträda och fångas med kameran, medan växtdelen torkar helt och förmultnar genom oxidation. Där i förgängligheten fångar han växters sista skörhet och skönhet. Alla växter Ulf jag tagit hand om från sin trädgård i Vitabergsparken, där han också har sin studio.

Utställning är en kombinationsutställning där även Ulf Rennéus bror Danne Rennéus medverkar med en rad skulpturer. 

Vernissage 10 februari kl. 16.00 – 20.00. 

Läs mer

Fler utställningar