Utställning | 28 Jan, 2017 | Marabouparken, Sundbyberg

Upphovsmannen är en kvinna/ Marabouparken

Upphovsmannen är en kvinna/ Marabouparken Foto: Alma Haag

Acts of Self Ruin Upphovsmannen är en kvinna Alma Haag, Ellen Dahlberg och Ragnhild Haarstad är tre pressfotografer som trots att de avråddes från att arbeta i vad som betraktades som ”ett manligt yrke” ignorerade de rådande könsrollerna, vilket kunde få konsekvenser på sociala, professionella och familjemässiga nivåer. Deras agerande kan kallas Acts of Self Ruin, ett självfördärvande genom medvetna handlingar för att bryta sig ur ett kvinnoideal som samhället försökte tvinga in dem i och för att kämpa för jämlikhet mellan könen. Ett fåtal kvinnor i Sverige under 1900-talet, spridda på olika tidningsredaktioner, trotsade samhällets föreställningar och visade att det var möjligt att inta en framstående plats inom kåren. Utställningen Upphovsmannen är en kvinna presenterar tre pionjärer vars bilder fångade med yttersta närvaro och gehör sin samtids viktiga ögonblick och de fick stor spridning i tidningarnas upplagor. Gemensamt spännerAlma Haag, Ellen Dahlberg och Ragnhild Haarstad arbeten över nästan hundra år av pressfotografi. Läs mer http://marabouparken.se/upphovsmannen-ar-en-kvinna/

Fler utställningar