Utställning | 18 nov - 11 dec, 2022 | Galleri Format, Malmö

Various Works – Valands masterstudenter

Various Works – Valands masterstudenter

Foto: Julian Slagman

Various Works är den 8:e årliga utställningen på Galleri Format av masterstudenterna i Fotografi på HDK-Valand, och medverkar gör: Hulda Sif Ásmundsdóttir, Jessica Ekström, Johan F Källman, Jošt Dolinšek, Julian Slagman, Mette Hultesjö, Miina Anahita, Peter Frodin, Sonja Margrét Ólafsdóttir. 

Läs mer

Fler utställningar