Utställning | 12 aug - 26 sept, 2022 | Strandvägskajen 19, Stockholm

Vinnare och förlorare i svensk natur

Vinnare och förlorare i svensk natur

Bild av en brushane. Foto: Brutus Östling

Med utställningen Vinnare och förlorare i svensk natur vill Föreningen Naturfotograferna uppmärksamma de globala och inhemska hoten mot naturen och hur de påverkar våra vilda djur. Utställningen sker i samarbete med Stiftelsen Skansen och Stockholms kulturfestival. 

Fotoutställningen visar 35 svenska djurarter som idag kan klassas som vinnare eller förlorare i svensk natur. Som brunbjörnen, som efter att arten fridlysts, åter blivit livskraftig i stora delar av landet eller brushanen som helt försvunnit från södra Sverige. 

Utställningen är öppen för allmänheten 24 timmar om dygnet och är belyst under dygnets mörka timmar. 

Läs mer

Fler utställningar