Förbundsnytt | 14 Sept 2021 | SFF

1,3 miljarder kronor till kulturen 2022

På tisdagens pressträff presenterade kultur- och demokratiminister Amanda Lind nya budgetsatsningar.

1,3 miljarder kronor till kulturen 2022 Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Statsråd Amanda Lind Kulturminister Demokratiminister Idrottsminister. Foto: Kristian Pohl/RegeringskanslietKulturdepartementet.

Regeringens förslag utgör en satsning för att stärka den fria kulturen, filmen och konstnärernas villkor. Satsningen ska även bidra till att främja minoritetsspråken och nationella minoriteters kultur samt att stärka det internationella utbyte som kraftigt begränsats under pandemin.

Stimulansstödet till kulturområdet innehåller bland annat 15 miljoner kronor till fria aktörer inom bild och form, 75 miljoner kronor till konstnärer och kulturskapare och 55 miljoner kronor till film. Regeringen föreslår också att 75 miljoner kronor avsätts under 2022 för att förstärka satsningen Stärkta bibliotek. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

Regeringen återkommer med närmare utformning av satsningen, där även den kommande återstartsutredningens förslag kommer tas i beaktande.

Läs mer här 

I slutet av denna vecka ska även Regeringens återstartsutredning presenteras.
Läs SFF och Nätverket Nationellt ansvar för fotografi i Sverige uppmaning “Situationen för den fotografiska stillbilden är alarmerande” till utredningen här.