Förbundsnytt | 12 Juni 2018 | SFF

16 fotografer får stipendier

Stort grattis till alla 16 fotografer som får stipendium av Författarfonden!

1 årigt:
Kenny Bengtsson
Stina Brockman
Ulrika Ekblom
Lars Engström
Eva-Teréz Gölin
Martina Hoogland Ivanow
Stefan F Lindberg
Monika Macdonald
Per L-B Nilsson
Patrik Olofsson
Bertil Pettersson
Annika Thörn Legzdins
Eva Wernlid
Rebecka Uhlin

3 årigt:
Anne Eriksson
Rikard Laving