Förbundsnytt | 19 Nov 2020 | SFF

30 miljoner delas ut till bildskapare

I år fördelar Bildupphovsrätt 30 miljoner kronor i Individuell reprografiersättning (IR) – dubbelt så mycket som förra året. Utbetalningen sker i slutet av november 2020.

30 miljoner delas ut till bildskapare

Pengarna betalas ut 25 november och rapporten får du några dagar tidigare. 

Skolor, universitet och högskolor betalar årligen en licensavgift för att lärare och elever enkelt ska kunna kopiera och dela bilder lagligt i utbildningen. Nya undersökningar visar att fotografier är det som ökar mest bland de bilder som kopieras. Det är bland annat detta som gör att kategorin bildskapare i år tilldelas 31,3 miljoner kronor, en mer än 100 procentig ökning jämfört med 2019.

– Vi är glada över att de nya undersökningarna pekar på det som vi hela tiden haft på känn: bildmediet blir en allt större del av undervisningen, säger Åsa Anesäter, verksamhetsledare på Svenska Fotografers Förbund (SFF).

Men för att fotograferna ska få del av pengarna måste de själva söka dem. Detta gör man genom att registrera publicerade foton till föreningen Bildupphovsrätt, som har hand om fördelningen.

– Ibland har vi fått höra att det rör sig om för lite pengar för att det ska vara värt besväret. Men vi hoppas att våra medlemmar nu ska känna sig mer motiverade att söka. Det är ju pengar de kan inkassera för jobb de redan utfört, säger Åsa Anesäter.

I år har det kommit in 1632 ansökningar från fotografer och av dessa har 1416 beviljats ersättning. Dessa får sina pengar utbetalade den 25 november, och rapporten med specifikationerna kommer några dagar innan. Till de som inte sökt uppmanar SFF att söka nästa år. Även om potten att dela på varierar en del från år till år är består en stor del av året ökning av generellt höjda anslag, alltså en höjning av ersättningen som ligger kvar även kommande år.

Under kommande år är en del större förändringar på gång, till exempel kommer det gå att söka ersättning för digitala publiceringar. Bildupphovsrätt tror ändå att förändringarna kommer att vara måttliga och att ersättningen kommer att vara stabil, om än inte exakt lika från år till år.

Bildorganisationerna jobbar tillsammans för att du ska få betalt när dina bilder används. Medlemskap i en yrkesorganisation är viktigt, även om det är Bildupphovsrätt som betalar ut pengarna.

Läs Bildupphovsrätts pressmeddelande här.
Har du frågor om IR? Maila: ir@bildupphovsratt.se