Förbundsnytt | 9 Sept 2020 | SFF

3,4 miljarder till kulturen

Kulturminister Amanda Lind och biträdande finansminister Per Bolund har vid presskonferensen 9 september presenterat en budgetsatsning på kulturen om totalt 3,4 miljarder.

3,4 miljarder till kulturen Biträdande finansminister Per Bolund och kulturminister Amanda Lind under pressträffen. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Biträdande finansminister Per Bolund och kulturminister Amanda Lind under pressträffen. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Satsningen innehåller till att börja med 1,5 miljard i ytterligare krisstöd till det fria kulturlivet under 2020, inklusive stöd till de yrkesverksamma kulturskaparna. KLYS har kommunicerat till såväl kulturdepartementet, som berörda kulturmyndigheter hur sökkriterierna bör justeras för att krisstödet bättre än i våras ska nå ut till behövande kulturskapare. Läs mer på KLYS hemsida här.

Regeringen föreslår bland annat att 80 miljoner kronor avsätts årligen från och med 2021 för att stärka kulturskapares villkor i hela landet. Av de 80 miljoner kronorna ska 43 miljoner kronor gå till att förstärka stipendier och ersättningar som fördelas direkt till kulturskapare. Statens kulturråds anslag till fria grupper inom scenkonstområdet tillförs 16 miljoner kronor och fria aktörer inom bild- och formområdet tillförs 6 miljoner kronor inom ramen för satsningen. För att stärka kulturskapares möjligheter på arbetsmarknaden tillförs också centrumbildningarna 5 miljoner kronor och de så kallade scenkonstallianserna 10 miljoner kronor. Läs mer här: Regeringens pressmeddelande om hur pengarna fördelas.