Förbundsnytt | 22 Juni 2020 | SFF

A-kasseutredningen: förslag i rätt riktning

Flera av de förslag som regeringens utredare Maria Hemström-Hemmingsson presenterar i A-kasseutredningen är bra. Bland annat föreslår hon att inkomst ska styra vem som får ersättning, varje intjänad krona läggs till grund och ger rätt till arbetslöshetsförsäkring.

Idag fungerar det så att man måste kunna bevisa exakt hur många timmar man arbetat, vilket är komplicerat för många småföretagare inom kulturbranschen. Nu blir det enklare. När det ska avgöras hur mycket en enskild företagare ska få i a-kassa ska inkomster från verksamheten som framgår av beskedet från den slutliga skatten utgöra underlag. Om det är mer förmånligt för företagaren får det genomsnittliga beslutet från 2 år slutlig skatt bakåt i tiden beaktas. En annan viktig förändring är att om man har man lagt ner verksamheten och återupptagit den igen får man prövas för a-kassa igen efter 3 år, inte 5 år som det var förut.

Som det ser ut idag är utformningen av socialförsäkringssystemet byggt på att de flesta är anställda, så ser inte verkligheten ut. Bland Svenska Fotografers Förbunds (SFF) medlemskår är 81 % av alla medlemmar företagare. I en medlemsenkät som SFF gjorde under våren svarade hälften att de skulle driva företaget vidare så långt det bara går och att vilandeförklara företaget och gå på a-kassa inte är ett alternativ. Att vilandeförklara sin enskilda firma för att få a-kassa är för många samma sak som att lägga ner den. Detta betyder att en viktig del av samhällskontraktet inte fungerar för en stor del av SFFs medlemmar och att SFF som förbund måste fortsätta jobba för att så ska bli.

Under pressträffen när utredningen presenterades sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att regeringen gjort flera tillfälliga förändringar sedan coronapandemin, men att det krävs långsiktiga förändringar. SFFs förhoppning är att regeringen håller fast vid den hållningen och att de tillfälliga förändringar som gjorts under pandemin blir just långsiktiga. Först då kommer socialförsäkringssystemet bli relevant för våra medlemmar.

Åsa Anesäter, verksamhetsledare Svenska Fotografers Förbund

Läs tidigare artiklar:
2020-06-16: Ny utredning om A-kassan
2020-06-12: Tillåtet med aktiv hemsida under vilandeförklaring av företaget