Förbundsnytt | 12 Febr 2023 | SFF

Årsstämma 16 maj - vilka förtroendevalda och frågor vill du lyfta?

Den 16 maj håller Svenska Fotografers Förbund årsstämma på Generator i Stockholm. Samma dag och plats hålls även Fotoförfattarnas stämma. Vem vill du se i styrelsen och andra förtroendevalda roller? Hör av dig till valberedningen! 

Årsstämma 16 maj - vilka förtroendevalda och frågor vill du lyfta?

Foto : Amir Nabizadeh. Medlemmar under årsstämman 2022.

Varför ska jag bry mig om stämman?

För att stämman har makt att påverka och för att din röst räknas – och det finns anledning att engagera sig redan nu. Ju fler som kommer på stämman desto bättre för hela förbundet och i förlängningen för alla som arbetar med fotografi. Hur vill du att förbundet ska fungera framåt? Fokuserar SFF på rätt frågor? Är det rätt personer som styr

Föreningsdemokrati innebär att föreningens medlemmar styr föreningen genom röstning. Demokratin i föreningen utövas främst genom stämman. Varje medlems röst vid stämman väger då lika tungt. Detta skiljer föreningar från exempelvis aktiebolag där personer med stort ägande också har fler röster på aktiebolagets bolagsstämma.

Demokratin i föreningen utövas även genom att medlemmarna har rätt att lämna in motioner till föreningens styrelse, och genom att föreningens medlemmar har rätt att ställa sig till förfogande för olika uppdrag inom föreningen, exempelvis styrelseuppdrag. Det är föreningens stämma som utser föreningens styrelse.

Andra grundläggande ting i föreningsdemokratin är att stämman utser valberedning och intern revisor.

Hur kan jag påverka?

  • Förtroendevalda

Du kan påverka genom att tänka på ifall du eller någon du känner vore perfekt i styrelsen. Fram till den 16 mars kan du komma med förslag till valberedningen! Kontakta då Anders Andersson på anders@fotografhalmstad.se som är sammankallande. Valberedningen har hittills fått in fem förslag på namn och har dialog med dessa kandidater.

Valberedningen för förbundet har startat året med ett intensivt arbete. Stämman ska välja ordförande, vice ordförande, två ledamöter och två suppleanter, då Paulina Holmgren, Jonas Berg, Lena Granefelt, Tuana Fridén och Marco Padoans mandatperiod går ut. Det betyder att de kan kandidera för en ny mandatperiod eller ersättas. Därtill har Karl Melander i december valt av frånträda sin plats som suppleant i styrelsen och ska ersättas genom fyllnadsval. Styrelseledamöterna Anna Nordström, Eric Asp och Stina Stjernkvist har ytterligare ett år kvar på sin mandatperiod. Därtill ska intern revisor, revisorssuppleant, samt en sammankallande och två ledamöter till valberedningen väljas på stämman.

Arbetet i Fotoförfattarnas valberedningen pågår tillika. Sammankallande i valberedningen är Anders Alm på fotograf@andersalm.se.

  • Motioner

Ett annat sätt att påverka är som sagt genom motioner. Deadline för motioner och ärenden ska inkomma till styrelsen senast en månad innan stämman (16 april). För Fotoförfattarnas stämma är deadline 2 veckor innan (2 maj).

Vad är egentligen en motion och hur skriver man en sådan? Läs vår artikel med tips här

När kan jag ta del av förslag och motioner?

Senast 14 dagar innan stämman 16 maj, alltså den 2 maj kommer alla handlingar att publiceras. Fotoförfattarna publicerar sina handlingar den 6 maj.

Vilka handlingar handlar det om? Styrelsens och revisorernas förslag, motioner med styrelsens yttranden över dem, valberedningens förslag, årsberättelse för verksamhetsåret 2022, samt verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2023.

Har alla verkligen rätt att rösta?

Ja, har du betalat din medlemsavgift så har du en röst på stämman. (Detta gäller dock inte juridisk person som bedriver agenturverksamhet, som endast har förslagsrätt på stämman.)

Varför hålls stämman i Stockholm?

Stämman hålls i Stockholm då detta är förbundets och sektionens registrerade säte. Liksom förra året kommer vi att vara på Generator, en kort promenad från Stockholms centralstation.

För att möjliggöra för alla medlemmar, oavsett var än i landet du bor och verkar, att kunna delta i stämman så utgår resebidrag för deltagande utanför Storstockholm.

Hur funkar resebidraget? Resebidraget är 15 kronor/mil oavsett färdsätt och betalas ut efter stämman. Blankett för detta kommer att tillhandahållas på plats efter stämman.

Hur ser programmet ut för dagen?

Som vanligt är det inte bara stämmor utan även inspirationsföreläsningar, mingel och middag för den som vill. Det är alltså ett utmärkt tillfälle att nätverka och ha roligt med kollegor från hela Sverige.

Fotoförfattarnas stämma är planerad till förmiddagen, förbundets stämma efter lunch, med efterföljande inspirationsföreläsningar under eftermiddagen, mingel och middag. Vi återkommer inom kort med ett närmare program och hålltider för dagen.