Förbundsnytt | 20 Maj 2021 | SFF

"En stimulerande tjänst med många intressanta samarbeten"

I sommar slutar Åsa Anesäter som verksamhetsledare på Svenska Fotografers Förbund. Arbetet med att rekrytera hennes efterträdare pågår för fullt. Vi ställer några frågor till henne innan hon går vidare.

Foto: Niklas Alexandersson

Foto: Niklas Alexandersson

Du har jobbat på SFFs kansli i 4 år- vad har du lärt dig?
Massor! Mycket har hänt under dessa fyra år. Jag har fått uppleva att påverkansarbete och dialog med beslutsfattare verkligen kan ge frukt. Förbundets arbete med den nya upphovsrätten som ska bli svensk lag (DSM) har stärkt fotografers ställning i och med vår dialog med departementet. Pandemin har blottlagt de svagheter som finns i trygghetssystemen för våra medlemmar och vi kan nu se förbättringar i till exempel reglerna om a-kassa. En tydlig förbättring är att en fotograf nu får ha en aktiv hemsida och jobba på kundkontakter med bibehållen a-kassa. Detta är något förbundet jobbat hårt för och som hörsammats från politikerna som bestämmer. Sedan är det tydligt att samarbete är förutsättningen för att stärka våra medlemmars villkor. Och att vi måste prata om och om igen om att försämringar i kulturskapares villkor i sig är en försämring av demokratin.

Vad ska du göra nu?
Jag kommer att gå vidare till Författarförbundet där jag ska arbeta som förbundsjurist.

Vad tar du med dig?
Jag tar med mig bland annat att upphovsrätten behöver stärkas till upphovspersonernas fördel och att trygghetssystemen måste anpassas till kulturskapares verklighet.

Vad kommer du att sakna?
Först och främst människorna jag arbetat nära, kansliet och de olika styrelser jag jobbat med och suttit i och såklart att få verka inom det fotografiska fältet!

Vad kan du säga om jobbet till den som nu ska söka din tjänst?
Att det är en stimulerande tjänst med många intressanta samarbeten. Det finns en enorm potential att genomföra viktiga förändringar för bildsektorn just nu, att få vara med och påverka hur en ny marknad för dem som jobbar med fotografi kommer att se ut. Det är dessutom ett sammanhang med många inspirerande människor, inte att förglömma!

Vill du söka tjänsten som verksamhetsledare? Här hittar du annonsen.