Förbundsnytt | 2 Juli 2021 | SFF

"Situationen för den fotografiska stillbilden är alarmerande"

Regeringens återstartsutredning måste verkligen uppmärksamma hur hårt fotografer är utsatta på grund av pandemin menar både Svenska Fotografers Förbund (SFF) och Nätverket Nationellt ansvar för fotografi i Sverige (NNAFS). 

Paulina Holmgren och Lena Wilhelmsson. Foto: Emmylou Holmgren

Paulina Holmgren och Lena Wilhelmsson. Foto: Emmylou Holmgren

Situationen för den fotografiska stillbilden är alarmerande. Bristen på hemvist och avsaknaden av nationellt ansvar liksom av infrastruktur och samverkan har förvärrats än mer på grund av pandemin.
– Fotografi är just ett sådant område som vi nu pekar ut för utredningen där vi föreslår att man ska initiera och genomföra en översyn av ansvaret för och bevarandet av fotografi, säger Lena Wilhelmsson, NNAFS.
 
Återstartsutredningen har tillsatts av kulturministern Amanda Lind med Linda Zachrison som särskild utredare. Utredningen ska hitta åtgärder som kan stärka och utveckla kultursektorn samt hitta brister i infrastruktur för kulturområdet.
– Frågan om ett nationellt ansvar för stillbilden är en fråga som förbundet har drivit länge och nu hoppas vi att man från upp ögon för detta, säger Paulina Holmgren, förbundsordförande SFF.
 
Nätverket Nationellt ansvar för fotografi i Sverige (NNAFS) arbetar för att få till stånd en statlig översyn av tillståndet för fotografi i Sverige och det fotografiska fältet i stort, samt att säkra fotografisk stillbild för framtida generationer med tydliga strategier och ett nationellt ansvar.