Förbundsnytt | 16 Maj 2018 | SFF

Avbeställningsskydd vid uppdrag

En ny Gefvert-försäkring finns nu för alla som har Gefverts “Företag Studio” eller “Företag Hemma”- försäkring. Om kunden avbeställer ett uppdrag kan du få ersättning upp till 10 000 kronor.

För alla som har försäkringen “Företag Studio och Företag Hemma” ingår nu ett moment som Gefvert kallar: Avbeställningsskydd vid uppdrag (Produktionskostnadsförsäkring) den går även att teckna till om man bara har en Kamera och Teknikförsäkring. Läs mer