Förbundsnytt | 26 Aug 2021

Besked om krisstöd från Konstnärsnämnden

I juni tillfördes kulturområdet ytterligare 750 miljoner för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Av dessa tilldelades Konstnärsnämnden 92 miljoner kronor vilket möjliggör att yrkesverksamma konstnärer som i våras fick avslag på sin ansökan, nu kommer att kunna beviljas ett Krisstipendium 3 genom tilläggsbeslut. 

Besked om krisstöd från Konstnärsnämnden

De medel som återstår efter tilläggsbesluten gällande Krisstipendium 3, kommer att fördelas som extra ettåriga arbetsstipendium inom samtliga konstområden. Fler beviljade arbetsstipendier kommer att underlätta en återstart för yrkesverksamma konstnärer. De extra arbetsstipendierna fördelas till konstnärer som redan har ansökt arbetsstipendier 2021 hos Konstnärsnämnden. Tidplan för beslut om de extra arbetsstipendierna ges i slutet av september, skriver Konstnärsnämnden på sin hemsida.

De medel som blir över kommer att användas för ytterligare ettåriga arbetsstipendier, vilket kommer att främja återstarten för många kulturskapare.

Läs mer hos Konstnärsnämnden här