Fotobokspriset | 13 Mars 2024 | SFF

Beslut om återtagande av Svenska Fotobokspriset 2023

Styrelsen för Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund har beslutat att återkalla Svenska Fotobokspriset 2023 för Cato Lein och hans bok Northern Silence. 

Beslut om återtagande av Svenska Fotobokspriset 2023

Foto: porträttbild, foto: Jonas Widhe. Bokomslag: Tove Falk Olsson

Cato Leins bok Northern Silence tilldelades Svenska Fotobokspriset 2023. Vinnaren utnämndes av en jury som bedömde verket enligt tävlingens uttalade kriterier och i sin helhet som bokverk.

Det har nyligen kommit till vår kännedom att flera bilder i Northern Silence inte är Leins. Ingen information finns i boken eller om boken, som antyder att det ska vara någon annan än Lein som är upphovsperson till alla bilder i Northern Silence.

De nya uppgifterna visar att den grundläggande förutsättningen för att delta i Svenska Fotobokspriset – att författaren äger upphovsrätten till bilderna eller har förvärvat rättigheterna till bilderna i verket – har förbisetts. Detta är något vi ser mycket allvarligt på. Styrelsen för Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund har därför beslutat att återkalla Svenska Fotobokspriset 2023 för Cato Lein och Northern Silence.