Förbundsnytt | 7 Juni 2015 | SFF

Billig försäkring

SFF erbjuder dig förmånliga försäkringar genom avtal med Gefvert försäkringsmäklare, skräddarsydda för just yrkesfotografens särskilda behov och villkor.

Billigare försäkring
Såväl premier som självrisk för SFF:s medlemmar ligger långt under vad andra försäkringsbolag kan erbjuda. Företagsförsäkringen är också unik genom att rättsskydd ingår vid immateriella tvister.
Företag Hemma är en mindre företagsförsäkring som passar fotografer som jobbar hemifrån eller hyr in sig i en lokal. För att göra försäkringen så attraktiv som möjligt har vi i Företag Hemma bakat in en Kamera- och teknikförsäkring som täcker utrustning upp till 50 000 kr. Det innebär att man inte behöver teckna en separat Kamera- och teknikförsäkring. 

De som har Företag Liten kommer fortsatt att ha denna om de inte vill uppgradera sig till företag Hemma. Det som skiljer lilla företaget och Hemma är Kamera & Teknikförsäkringen.
För medlemmar som har egen lokal, personal/praktikanter eller utrustning som överstiger 50 000 kr rekommenderas att man tecknar Företag Studio (tidigare kallad Företag Stor). Till denna har kunden kvar en separat Kamera- och teknikförsäkring.

Utökat rättsskydd – unikt för SFF-medlemmar
För SFF-medlemmar som har tecknat en företagsförsäkring ingår ett unikt utökat rättsskydd som de kan nyttja vid så kallade ”småmål” (tvistevärde < 22 150 kr). Dessa är normalt sett undantagna i rättsskyddet. En förutsättning för att kunna få tillgång till det utökade Rättsskyddet är att man först har kontaktat förbundsjuristen och fått all den hjälp som är möjlig. Därefter kan man, med SFF:s godkännande, utnyttja det utökade skyddet. Medlemmen betalar själv 50 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr. Högsta ersättning är 10 000 kr per mål, högst 20 000 kr per år.

Tekniklistorna
Under årens lopp har många kunder hört av sig till Gefvert för att de vill slippa momentet med att uppdatera sina tekniklistor. Därför kommer kravet på tekniklistorna tas bort från och med årsförnyelsen i maj. Kunden kommer istället att få uppge ett samlat försäkringsbelopp för hela sin utrustning. Tidigare kunder som vill fortsätta att skicka in listor kommer dock ha fortsatt möjlighet att göra detta. 

Flygansvarsförsäkring för drönare
I samarbete med försäkringsbolaget Inter-Hannover kan Gefvert förmedla en Flygansvarsförsäkring när du arbetar med drönare. Försäkringen gäller, med vissa undantag, för skadeståndsskyldighet enligt Lag angående ansvarighet för skada i följd av luftfart. 

Om någon ställer ett krav mot dig i enlighet med nämnda lag kan Inter Hannover hjälpa dig med att:

  • Utreda din skadeståndsskyldighet
  • Förhandla med motparten
  • Föra din talan och betala eventuella rättegångskostnader
  • Betala eventuellt utdömt skadestånd till motparten

Försäkra din kamera i luften
Om du använder en kamera som hänger fritt från din drönare kan Gefvert även försäkra din kamera i luften under arbete (förutsatt att Flygansvarsförsäkring och tillstånd från Transportverket finns). Ta kontakt med Gefvert kundservice i detta fall. Kontakt:  Gefvert försäkringsmäklare  

Ansök om medlemskap här