abcdefefhsi
Förbundsnytt | 28 Aug 2019

Bonniers uppdaterade frilansavtal fortfarande oskäliga

– Vi frilansorganisationer väntade på att höra av Bonnier News för nytt avtalsförslag i våras, istället möttes vi av ett under semestern publicerat avtal som liksom det förra bör klassas som ett fulavtal. Avtalet är under all kritik och undergräver en hållbar marknad, säger Paulina Holmgren ordförande Svenska Fotografers Förbund.

Bonniers uppdaterade frilansavtal fortfarande oskäliga

SFFs ordförande Paulina Holmgren. Foto: Robert Blombäck

I januari i år kom Bonnier News med nya frilansavtal. Tillsammans med Journalistförbundet, Svenska Tecknare, Bildleverantörernas Förening reagerade Svenska Fotografers Förbund på avtalet eftersom det var oskäligt och obalanserat till nackdel för frilansaren. Bonnier News svarade då med att de skulle dra tillbaka avtalet, revidera det och bolla det med oss. Ingen utlovad återkoppling skedde men nya avtal lanserades av mediekoncernen den 1 juli i somras.

Svenska Fotografers Förbund avråder nu liksom i januari frilansar att skriva under Bonnier News frilansavtal.

I avtalet föreslås en överlåtelse av rättigheter under minst två år. Efter dessa två år får frilansaren endast efter ett skriftligt godkännande från Bonnier News fritt använda och sälja vidare sitt material. Enligt avtalet har Bonnier News alltid rätt att neka frilansaren ett sådant godkännande, vilket innebär att de kan ha ensamrätt till materialet under hela upphovsrättens giltighet (dvs. 70 år efter upphovspersonens död). Avtalet innebär att Bonnier News får använda materialet ett obegränsat antal gånger i alla sorters medier, både tryckt och i digital form, utan några tidsmässiga eller geografiska begränsningar. Materialet får även användas i marknadsföringen av Bonnier News egna produkter och tjänster.

–Jag är mycket förvånad över att Bonnier News inte tar med i beaktande hur ett sånt här avtal slår dels mot den redan utsatta frilansaren dels mot Bonnier News egna utbud i förlängningen. Det är ett kortsiktigt tänk där alla är förlorare, säger Josefine Engström ordförande Svenska Tecknare.

Journalistförbundets klubb på Expressen har förhandlat avtalet och protesterat mot företagets krav på gratisanvändning av frilansars material. Frågan ska nu också vara föremål för överläggning på central nivå mellan Journalistförbundet och arbetsgivarorganisationen Medieföretagen.

– För oss som journalistklubb är det självklart att markera när företaget kräver att frilansars material ska kunna återanvändas gratis”, säger klubbordförande Jan Spångberg.

För att göra avtalstexten tydligare kommer här ett räkneexempel: Du gör ett jobb och får 5000 kr i grundarvode. För denna summa får Bonnier News använda materialet exklusivt och fritt under hela upphovsrättens giltighet. Bonnier News säljer materialet vidare för 10.000 kronor till någon annan. Vad får du? Tio procent av 5000 kronor. Alltså 500 kronor.

På SVT Kulturnyheterna ons 28 aug intervjuades SFFs ordförande Paulina Holmgren om Bonnier News nya frilansavtal. Ta del av inslaget här.

Detta har hänt
Svenska Fotografers Förbund skrev i februari 2019 tillsammans med Svenska Tecknare, Journalistförbundet och Bildleveratörernas Förening ett öppet brev till Bonnier News, vilket uppmärksammades i media vilket i sin tur ledde till att Bonnier News drog tillbaka avtalet och utlovade ombearbetning och dialog med branschorganisationerna, länkar till artiklar finns här nedan.

På SVT.se publicerat 27 februari 2019: https://www.svt.se/kultur/branschorganisationer-protesterar-mot-bonnier-news-nya-frilansavtal

På SVT.se publicerat 1 mars 2019: https://www.svt.se/kultur/bonnier-news-backar-justerar-det-kritiserade-frilansavtalet

FRÅGOR OCH SVAR OM DET NYA FRILANSAVTALET
Q: Vad menas med att Bonnier får använda mitt material inom sitt affärsområde?
A: I avtalet står att du kan välja om du vill tillåta Bonnier News att upplåta och/eller överlåta ditt material till ”part utanför Bonnier News affärsområde”. Det framgår dock inte av avtalet vilka parter som faktiskt ingår i Bonnier News affärsområde. Det innebär att Bonnier News kan hävda att i princip vilket företag som helst ingår i deras affärsområde, vilket innebär att ditt nekande i praktiken kan bli utan verkan. Om materialet upplåts eller överlåts inom det som Bonnier News anser är sitt affärsområde får du ingen ytterligare ersättning, oavsett hur mycket eller i vilka sammanhang ditt material används.

Q: Vad får jag som upphovsperson göra med det material jag sålt till Bonnier?
A: Så länge Bonnier News har ensamrätt till det material du sålt till dem kan du inte sälja materialet vidare till andra eller använda det själv för produktutveckling eller liknande. Du får däremot publicera det på din hemsida och i sociala kanaler i referenssyfte, och använda det i konstnärliga sammanhang och utställningar.

Q: Det står i avtalet att Bonnier får ensamrätt till materialet i två år, gäller inte det?
A: Inte alltid. Det avtalet faktiskt säger är att ditt material överlåts till Bonnier News med ensamrätt under två år, och att du därefter först efter att ha fått ett skriftligt godkännande från Bonnier News får rätt att använda ditt eget material. Bonnier News skriver att en viss typ av material kommer behöva innehas exklusivt för dem även efter två år har gått. Exakt vilken typ av material de avser framgår dock inte, vilket innebär att du inte kan vara helt säker på att Bonnier News bara har ensamrätt till ditt material i två år.

Q: De säger att materialet bara ska användas redaktionellt, stämmer det?
A: Nej. Enligt avtalet har Bonnier News även rätt att använda ditt material för marknadsföring och produktutveckling i obegränsad omfattning. Materialet är alltså inte knutet till det redaktionella innehållet. Enligt avtalet är det den ansvariga utgivaren på Bonnier News som bestämmer om och hur materialet får publiceras. Det innebär att du inte på något sätt kan påverka i vilka sammanhang ditt material syns.

Q: När har jag rätt att få ytterligare ersättning?
A: Om du godkänt att Bonnier News får sälja rättigheterna till ditt material till en utomstående part har du rätt att få ett tilläggsarvode om tio procent av ditt grundarvode. Om du sålt ditt material för 3 000 kr får du alltså ett engångsarvode på 300 kr, oavsett till hur många och för hur mycket Bonnier News säljer materialet. Så länge Bonnier News använder materialet inom ramen för sin egen verksamhet får du ingen ytterligare ersättning, oavsett hur mycket och i vilka sammanhang det används.

Q: Vad händer med mina ideella rättigheter?
A: Enligt avtalet får inte Bonnier News använda ditt material i strid med dina ideella rättigheter. Dessa rättigheter finns i upphovsrättslagen, och innebär både att ditt namn ska anges i anslutning till ditt verk och att ditt verk inte får bearbetas på ett sätt som är kränkande för dig som upphovsperson. Trots detta har Bonnier News skrivit i avtalet att de har rätt att bearbeta ditt verk ett obegränsat antal gånger och i obegränsad omfattning, utan att du behöver tillfrågas eller informeras.

Q: Vad händer om jag skriver på avtalet och sedan ändrar mig?
A: Du har rätt att säga upp avtalet när du vill, men en uppsägningstid på tre månader gäller. Även om avtalet sägs upp har dock Bonnier News rätt att i framtiden använda det material de köpt av dig under tiden avtalet gällde. Det innebär att Bonnier News kan fortsätta ha ensamrätt till ditt material och använda detta i sin redaktionella verksamhet och i sin marknadsföring även efter det att avtalet upphört att gälla.

Har du fler frågor om avtalet får du gärna kontakta förbundet.
Telefon: 08 702 03 59 alla helgfria vardagar (förutom fredagar) 09.00-12.00.
E-post: jurist@sfoto.se