Förbundsnytt | 30 Juni 2022 | SFF

Corinne Ericson blir vår nya arkivarie

Nu är det  klart att det blir Corinne Ericson som får axla rollen som arkivarie när vi fortsätter arbeta med vårt förbundsarkiv under hösten.  – Det känns som jag landar i rätt sammanhang, säger hon.

Corinne Ericson blir vår nya arkivarie

Foto: Michele Reuterswärd

I maj beviljades förbundet 175 000 kr från Riksantikvarieämbetet för arbete med förbundsarkivet, som så småningom ska flytta in på Riksarkivet. Nu tar vi hjälp av Corinne Ericson. Hon är utbildad i Fri Konst på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och har sedan 1988 arbetat med olika arkiv och samlingar. Senast vid Konstfack och Kungl. Musikhögskolan. Hon har även ordnat och förtecknat flera arkiv inför leverans till Riksarkivet.  

– Det är ett väldigt viktigt initiativ av SFF att vilja ta hand om och tillgängliga göra  arkivet  för framtida forskning  på Riksarkivet. För mig blir det en jätterolig uppgift och spännande att gå igenom alla papper med historia, ordna och förteckna så materialet får en struktur. Man lär sig otroligt mycket. Fotohistoria och den fotografiska bilden har jag varit aktivt intresserad av sedan slutet av 1980-talet då Håkan Berg i Göteborg lärde mig fototeknik och framkallning i en assistentroll, och jag sedan hanterade fotosamlingar på Teaterhistoriska museet. Själv har jag använt fotografi som stödjande arbetsredskap och som uttrycksform, så jag känner det som jag landar i rätt sammanhang, säger Corinne Ericson. 

Läs mer om Corinne här.