Förbundsnytt | 26 Mars 2020 | SFF

Coronaviruset: Följande gäller vid avbokade uppdrag

Många av våra medlemmar riskerar direkta inkomstbortfall på grund av uteblivna arbetstillfällen. Med anledning av den ökade oron vill ett flertal uppdragsgivare och arrangörer ställa in planerade evenemang och andra fotograferingstillfällen av olika slag. Detta gäller i stor utsträckning även evenemang och uppdrag där antalet besökare eller medverkande inte överstiger 500 personer.

Följande gäller vid avbokade uppdrag
För planerade evenemang och uppdrag där antalet besökare eller medverkande rimligen kan antas överstiga 500 personer, bör huvudregeln vara att dessa evenemang och uppdrag inte ställs in, utan i stället skjuts fram. Huruvida ersättning ska utgå till fotografen eller inte vid avbokade eller inställda uppdrag, beror på hur avtalssituationen ser ut i det enskilda fallet.

Många undrar kring huruvida det coronaviruset utgör så kallad force majeure. Force majeure kan tillämpas vid oförutsägbara händelser som ligger bortom avtalsparternas kontroll och som gör det omöjligt för en av parterna att uppfylla sin del av avtalet. Det kan till exempel handla om naturkatastrofer, strejker eller krig. Det nya coronaviruset behöver dock inte nödvändigtvis utgöra force majeure i alla fall, till exempel i fall där mindre evenemang eller uppdrag ställs in på grund av oro. Huruvida det nya coronaviruset utgör force majeure blir dock ytterst en fråga om hur en eventuell force majeure-klausul är formulerad i det enskilda avtalet.

  • Har du som medlem drabbats av att en uppdragsgivare avbokat ditt uppdrag i strid med ett befintligt avtal, ber vi dig kontakta Svenska Fotografers Förbunds juridiska rådgivning.
  • Har du en försäkring och undrar om denna täcker inkomstförluster som uppstått med anledning av det nya coronaviruset, hänvisar vi till aktuellt försäkringsbolag.
  • Har du frågor om en bokad resa hänvisar vi till aktuellt flygbolag eller reseföretag, samt till Konsumentverkets riktlinjer.