Förbundsnytt | 28 Maj 2020 | SFF

De får Författarfondens stipendier våren 2020

Femton fotografer får stipendier från Författarfonden för våren 2020.

De får Författarfondens stipendier våren 2020

Foto: Jerker Andersson, stipendiat 2020. http://www.jerker.se/

– Denna termin utdelas för ovanlighetens skull inga större stipendier, som femåriga eller särskild biblioteksersättning till fotografer. Däremot ser vi en övervikt på debutanter som nu påbörjat en förhoppningsvis strålande karriär i “stipendietrappan”. Det är mycket roligt, och de övriga stipendiaterna har också gett mig mycken glädje i beredning och plädering. Så många fina fotoböcker! Tack för ert förtroende, det är med vemod i hjärtat jag nu avslutar mitt uppdrag efter sex fantastiska år, säger Ewa Stackelberg, SFFs representant, som nu lämnar över till Anna Clarén.

 

Treårigt arbetsstipendium
Jerker Andersson
Emanuel Cederqvist

Ettårigt arbetsstipendium
Erik Berglin
Göran Ekblom
Patrik Elgström
Olof Essvik
Johannes Frandsen
Charlotte Gawell
Joakim Kocjancic
Alexander Kurlandsky
Mari Lagerquist
Stefan Holm Mardo
Johan Persson
Tore Sandahl
Magnus Wahman

Läs mer om Sveriges författarfonds stipendier här.