Förbundsnytt | 6 Maj 2022 | SFF

Debatt: Nytt lagförslag gynnar medieföretagen på upphovspersoners bekostnad

Våra medlemmar som arbetar mot medieföretag är djupt oroade och upprörda med anledning av justitiedepartementets förslag till ny upphovsrättslag, skriver SFF, Svenska Tecknare, BLF, Journalistförbundet, Konstnärernas riksorganisation, Bildupphovsrätt och Svenska konstnärsförbundet.

Det pågår nu ett arbete med att införa nya bestämmelser i upphovsrättslagen baserat på det så kallade DSM-direktivet. I syfte att säkerställa kvalitetsjournalistik och medborgarnas tillgång till information som ett grundläggande bidrag till den offentliga debatten och ett välfungerande demokratiskt samhälle införs en ny rätt för presspublikationer avseende användningen av presspublikationer som i dag sker av andra onlineplattformar och nyhetsaggregatorer (artikel 15).

Justitiedepartementets förslag till lagtext som ska införa artikel 15 missar dock en väsentlig del av bestämmelsen, nämligen att rättigheterna till det material som finns i presspublikationerna inte omfattas av den nya rätten. Det måste rättas till. En presspublikation består av en mängd rättigheter: texter skapade av journalister och författare, bilder skapade av fotografer, illustratörer, konstnärer, grafiska formgivare etcetera.

Läs debattartikeln på Altinget här