Förbundsnytt | 15 April 2019 | SFF

Ministerrådet godkänner DSM-direktivet

Det nya DSM-direktivet som ska skydda upphovsrätten på internet har nu godkänts även av EU:s ministerråd. -Otroligt skönt att politiker tar ansvar, säger SFFs ordförande Paulina Holmgren.

Direktivet klubbades igenom redan för några veckor sedan i EU-parlamentet men har nu alltså godkänts även av ministerrådet. SFF har tillsammans med andra organisationer som företräder upphovsmän varit delaktiga i att försöka få politiker att förstå vikten av en förändrad lagstiftning.

– Det känns oerhört skönt att politikerna har tagit ansvar för att det ska finnas en framtid för oss fotografer och upphovspersoner. Nu ska vi se till att direktivet blir infört i svensk lag på bästa sätt, säger Paulina Holmgren, ordförande för SFF.

I dagens digitala värld råder en skev maktbalans på avtalsmarknaden, där frilansande bildskapare har en svag – och ofta till och med obefintlig – avtalsposition. De tvingas skriva på avtal med låga ersättningar och långtgående rättighetsupplåtelser för att överhuvudtaget få uppdrag. I direktivet finns nödvändiga förslag som kan leda till en mer hållbar situation för professionella kulturskapare, med möjlighet till långsiktiga och sunda överenskommelser.

Läs mer