Förbundsnytt | 14 Maj 2020 | SFF

DSM kan stärka upphovspersoners ställning

Under coronakrisen glömmer vi lätt bort att informera om det arbete vi gör på upphovsrättens område. Men arbetet med upphovsrätt och andra viktiga frågor fortsätter trots pandemin. Svenska Fotografers Förbund och Svenska Tecknarna i ett gemensamt svar till Justitiedepartementet om DSM-direktivet.

DSM kan stärka upphovspersoners ställning

På bild från Zoom-mötet: Sandra Åkesson, Svenska Tecknare och Åsa Anesäter, SFF

Idag den 14 maj har Svenska Fotografers Förbund och Svenska Tecknare i ett gemensamt svar till Justitiedepartementet förtydligat på vilket sätt den nya upphovsrättslagen bör införas i Sverige på ett, utifrån våra medlemmars intressen så rimligt sätt som möjligt.

– Vi ser många möjligheter i och med att en ny upphovsrättslagstiftning implementeras, förutsatt att den genomförs på ett verkningsfullt sätt. Möjligheter som handlar om att ge medlemskåren stärkta yrkesvillkor i form av lagstiftning kring exempelvis skälig ersättning. Vi har nu chansen att stärka upphovspersonernas ställning på avtalsmarknaden och skapa en ny mer gynnsam praxis i branschen, säger Sandra Åkesson tf kanslichef och jurist på Svenska Tecknare. 

Den nya upphovsrättslagen, kallad DSM, är en lag som ska gälla i hela Europa. I fjol antog EU det nya upphovsrättsdirektivet som ofta kallas för DSM (Digital Single Market) och ska gälla i hela Europa. Nu jobbar Sverige, och mer konkret justitiedepartementet, med att skriva in denna europeiska lag i svensk rätt.

– Det är glädjande att Justitiedepartementet kontinuerligt pratar med oss parter i branschen för att få information om hur lagen rimligen ska föras in i svensk rätt.  För oss är det viktigt att den här lagen kommer att gälla bakåt i tiden. Sitter man fast i ett oskäligt avtal som löper framåt i tiden ska den nya lagen kunna råda bot på det avtalet även om det slöts innan lagen trädde i kraft. Detta poängterar vi nu i vårt svar till departementet, säger Åsa Anesäter, verksamhetsledare på Svenska Fotografers Förbund.

Genom våra svar på DSM-direktivet till Justitiedepartementet eftersträvar vi att upphovsrätten stärks i fördel till upphovspersonen och för att skapa en mer jämlik avtalsmarknad.