Förbundsnytt | 21 Sept 2023 | SFF

En morgon med GDPR och fotografi

Under en välbesökt och engagerande frukostföreläsning berättade SFF:s juridiska rådgivare, advokat Pia Janné, om EU:s rättighetsstadgar, om rätten till den personliga integriteten som ska vägas mot andra rättigheter, till exempel yttrandefrihet, allmänintresse och konstnärlig frihet.

En morgon med GDPR och fotografi

Foto: Pi Frisk.

Hon svarade även på våra medlemmars många GDPR-frågor.  Frågorna handlade bland annat om huruvida kunden eller fotografen är personuppgiftsansvarig, vilka områden som undantas från GDPR, hur man ska tänka kring mingelbilder och hur man kan publicera personporträtt på på sin hemsida utan att bryta mot regler och så vidare.

Du hittar fler av våra vanligaste juridiska frågor här.