Förbundsnytt | 10 Juni 2021 | SFF

Enkät om yrkesfotografi från Fotoskolan STHLM

I Sverige finns det två yrkeshögskoleutbildningar med inriktning yrkesfotografi; Nordens fotoskola och Fotoskolan STHLM.

På Fotoskolan STHLM så utbildas yrkesfotografer med kommersiell inriktning. Skolan behöver nu din hjälp med att besvara ett antal frågor. Frågorna kommer att utgöra ett av underlagen i deras ansökan om fler utbildningsomgångar.

Fotoskolan STHLM är i stort behov av SFFs medlemmar för att beskriva hur yrkesfotografer ser på sin yrkesroll både under den tid som gått och den tid som ska komma. Enkäten kan göras anonymt och du behöver inte ange ditt namn.

Här hittar du enkäten (OBS du måste vara inloggad som medlem för att länken ska fungera).

Har du frågor eller funderingar så får du gärna kontakta Mikael Cronwall, utbildningsansvarig Fotoskolan STHLM: mikael.cronwall@folkuniversitetet.se

Sista svarsdag: 11 juni