Förbundsnytt | 11 Febr 2020 | SFF

Fem frågor och svar om PKE

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att se över systemet för privatkopieringsersättning som rimligen kommer leda till att såväl digital som analog privatkopiering av stillbilder i framtiden kommer omfattas av lagstiftningen. Om en sådan lagförändring sker kommer du som fotograf få en ny möjlighet till ersättning.

1. Vad är PKE?

PKE står för privatkopieringsersättning. Privatkopiering innebär i detta sammanhang den kopiering som privatpersoner gör av upphovsrättsskyddade verk. Det kan till exempel handla om att någon laddar ner en bild från internet för att sedan skriva ut den och sätta upp på väggen hemma, eller att någon besöker ett museum och tar en bild på ett fotokonstverk. Sådan kopiering ska upphovspersoner få ersättning för.

2. Varför bör fotografer ersättas enligt lagen?

Enligt EU-regler ska upphovspersoner kompenseras för den privatkopiering som sker. Eftersom privatkopiering sker i stor omfattning av både rörlig bild och stillbilder, bör ersättning även betalas ut till stillbildsfotografer.

3. Varför ersätts inte stillbildsfotografer idag?

Enligt svenska lag kan stillbildsfotografer endast få ersättning för privatkopiering om deras bild ingått i en film. Enligt nu gällande EU-direktiv finns det dock ingen begränsning av vilka typer av bildmaterial som ska omfattas av PKE, vilket innebär att den svenska lagstiftningen även bör omfatta stillbilder.

4. Vad händer nu?

Eftersom privatkopiering av stillbilder sker i stor utsträckning, har regeringen beslutat att tillsätta en utredning som ska se över systemet för PKE. Denna utredning ska påbörjas under våren/sommaren 2020. Utredningen kan leda till en lagändring som innebär att även stillbildsfotografer i framtiden kommer ha rätt till ersättning genom PKE-systemet.

5. Vad gör SFF?

Organisationen Bildupphovsrätt, där SFF sitter i styrelsen, har påpekat för regeringen att man missat att inkludera stillbilder i PKE. Bildupphovsrätt jobbar kontinuerligt för att även stillbilder ska inkluderas i ersättningssystemet, bland annat genom möten med politiker och Justitiedepartementet.