Förbundsnytt | 16 Nov 2022 | SFF

"Förbundets engagemang genom tiderna är påtagligt"

Nu får Svenska Fotografers Förbunds historiska arkiv sin hemvist på Riksarkivet i Arninge. I två månader har arkivarien Corinne Ericson Reuterswärd arbetat med att få ordning på allt material som tidigare lagrats i källaren på förbundets förra adress.

Foto: Felicia Gränd

Att SFF nu arkiverar vår egen historia betyder att framtidens forskare kan gräva i förbundets  historia och exempelvis forska om SFFs roll i förhållande till den fotografiska utveckling i Sverige

Hur har det varit att arbeta med arkivet?
När man går igenom ett material, ofta bestående av pärmar och lösa pappershögar, som småningom formerar sig till ett mer sökbart arkiv, är det som ett vitt papper, eller som ett pussel. Det har varit två intensiva månader där jag gått från att inte alls veta särskilt mycket om förbundet till att vara helt inkapslad i att reda ut och förstå organisationen och dess historia. Jag har haft det fint och trevligt där jag suttit i lokalerna på Artillerigatan och för en gångs skull inte allena i en källarlokal.

Vad har du lärt dig om SFFs historia?
Hur förbundet oavbrutet behövt arbeta med i stort sett samma frågor sedan 1895: fotografens rätt till sin egen bild och att få rimligt betalt för sitt arbete; att man sett hur tekniken alltid varit i stark och snabb utveckling där yrkesfotografens måste vara på alerten. Eftersom arkivmaterialet jag gått igenom domineras av decennierna 1955-2000 syns tydligt hur allt viktigare förbundet spelar som remissinstans, kopplar till sig jurist som hjälper i upphovsrättsliga frågor och tvister, men också hur man varit engagerad i yrkesutbildningar och bok- och utställningsverksamhet.

Har något du hittat förvånat dig?
Förvånad kanske är fel ord, men kraften i förbundets engagemang genom tiderna är överraskande påtagligt. Det är ju inget fackförbund som har en tydlig motpart utan en frivilligt organiserad medlemsansluten plattform, som kämpat med hela spektrat av bild och samhälle.

Vad händer härnäst?
Jag arbetar med mina egna projekt några veckor, och sedan kommer jag arbeta fram till jul på Stockholms Konstnärliga högskola med delar av deras arkiv.  I slutet av januari återvänder jag till förbundet i några veckor för att ta hand om det fotografiska materialet.

Något som saknas?
Något vi nog alla trodde vi skulle finna, var flera fotografier. Eftersom förbundet genom alla år gjort utställningar, publicerat många bilder i Fotografisk Tidskrift och fått samlingar. Handlingar från kretsarna saknas i viss mån. Sedan lyser centralstyrelsens protokoll och korrespondens före 1955  med sin frånvaro. Det handlar om 60 år i förbundets historia, som vi hoppas finns någonstans. Eftersökningar visar att över 2000 fotografier deponerades till Fotografiska Museet i början av 1970-talet och finns idag således i Moderna museets samlingar. En hel del äldre material har kastats i samband med förbundets många flyttar, vilket är tråkigt men när handlingar som ligger alltför nära en egen samtid värderar man dem inte; man måste tänka dem in i framtidens intressen, förslagsvis som minst 50 år gamla.

Efterlysning. Det här saknas i SFFs arkiv. Läs mer