Förbundsnytt | 2 Juli 2021

Förhandling om biblioteksersättningen 2022 och 2023 är klar

Biblioteksersättningen för utlån på biblioteket förhandlas vartannat år mellan staten och de litterära upphovspersonerna.

Förhandling om biblioteksersättningen 2022 och 2023 är klar Åsa Anesäter, verksamhetsledare på SFF och Annika Thörn Legzdins ordförande Fotoförfattarna har förhandlat biblioteksersättningen för Fotografernas räkning. Foto: Lena Granefelt

Åsa Anesäter, verksamhetsledare på SFF och Annika Thörn Legzdins ordförande Fotoförfattarna har förhandlat biblioteksersättningen för Fotografernas räkning. Foto: Lena Granefelt

Den senaste förhandlingen har nu avslutats. Utfallet innebär att ersättningen höjs med 8 öre till 2 kronor för 2022 och sedan med ytterligare 4 öre för 2023. Det är en sammanlagd höjning med 3 696 000 kr. Som företrädare för upphovsrättsorganisationerna hade vi velat se en större höjning. Därför har ett annat viktigt resultat av förhandlingen varit att politiken dels delar vår analys av att den utökade utlåningen av e-böcker och den ökade digitaliseringen har förändrat förutsättningarna för biblioteksersättningen, dels ett löfte om fortsatt fördjupad dialog i frågan under hösten inför kommande förhandlingar.

Beräkningsgrunden för biblioteksersättningen utgörs av antalet fysiska utlån. Med hänsyn till att utlånen har sjunkit, samt att man ännu inte löst frågan om hur digitala nyttjanden ska ersättas, anser vi att höjningen inte är tillräcklig för att förhindra den tilltagande urholkningen av systemet. Vi ser därför fram emot fortsatta samtal med kulturdepartementet, i vilka vi efterlyser de åtgärder som är nödvändiga för att säkra den litterära kvalitén och därmed bildningsgrunden i Sverige.

Ett litterärt system som tillhandahåller välfungerande bibliotek och som har möjlighet att ersätta de litterära upphovspersonernas upplåtelser garanterar också ett fortsatt demokratiskt samhällsklimat där mångfald och fördjupning värnas.

Annika Thörn Legzdins, ordförande Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund
Josefin Engström, ordförande Svenska Tecknare
Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund