Förbundsnytt | 29 Maj 2019 | SFF

Fotograf i tvist med Arkdes

Fotografen Mikael Olsson och arkitekten Petra Gipp anklagar Arkitektur- och designcentrum för upphovsrättsintrång. 

Fotografen Mikael Olsson och arkitekten Petra Gipp anlitades inför arkitekturbiennalen i Venedig 2018. När utställningen öppnade saknades bådas namn i deltagarförteckningen.  Arkdes har i anställningsavtalet med arkitekturbiennalen dessutom intygat att de har ”den fulla upphovsrätten” till Mikael Olssons verk.

Svenska Fotografers Förbund som företräder Mikael Olsson i tvisten med Arkdes skickade i veckan en skrivelse till kulturdepartementet gällande upphovsrättsintrång.

– Den fulla upphovsrätten kan inte överlåtas på det sättet. Det finns en skyldighet enligt lag att ange rätt upphovsman och det har Arkdes inte gjort, säger förbundsjurist Thomas Riesler.

– Att bli namngiven som upphovsperson när ens bilder används är en grundläggande rättighet. I digitaliseringens kraftfulla framfart när bilder sköljer över oss på ett helt annat sätt än tidigare är upphovsrätten viktigare än någonsin. Att bli namngiven är att få möjlighet att uppmärksammas av nya kunder och få erkännande för sitt skapande. Svenska Fotografers Förbund ser rätten att bli namngiven som högst prioriterad och tycker det är ytterst problematiskt när en myndighet inte följer och respekterar vår grundlag, säger Paulina Holmgren, ordförande Svenska Fotografers Förbund.

Läs mer