Förbundsnytt | 23 Mars 2020 | SFF

Förslag: akut krisstöd på 25 miljoner

Bildupphovsrätt har tillsammans med Svenska Fotografers Förbund, Bildleverantörernas Förening och Journalistförbundet lämnat in ett förslag till akut krisstöd för fotografer till regeringen.

Förslag: akut krisstöd på 25 miljoner Illustration: Karin Ohlsson

– Vi tror effekten skulle vara oerhört stark eftersom pengarna hamnar direkt hos fotograferna, säger Bildupphovsrätts VD Mats Lindberg.

Coronaviruset slår hårt mot landets bildskapare i form av inställda uppdrag. Därför föreslår organisationen Bildupphovsrätt tillsammans med Svenska Fotografers Förbund, Bildleverantörernas förening och Journalistförbundet ett krispaket om 25 miljoner kronor.

Förslaget innebär att pengarna fördelas till de fotografer som finns i databasen för kompensationssystemet individuell reprografiersättning, IR. Denna ersättning gäller bildskapare vars bilder publicerats i tidskrifter och böcker och organisationerna menar att databasen väl speglar vilka fotografer som nu är mest aktiva inom detta område. Denna åtgärd behöver kompletteras med ett stöd till fotografer med verksamheten huvudsakligen utanför marknaden för press och bok, t ex reklam, porträtt och annan uppdragsfotografering.

– Vi tror även att signalen om att pengar kommer kan ge en stark effekt. Vi skulle genom vår upparbetade infrastruktur kunna göra utbetalningen inom en snar framtid, säger Mats Lindberg, Bildupphovsrätts VD.

Svenska Fotografers Förbund har upprättad en krisfond för fotografer och denna kan breddas till att omfatta samtliga fotograforganisationer och samtliga fotografer oavsett organisationstillhörighet. Information om krisfonden, i dess nuvarande utformning, kan du läsa om här.