Förbundsnytt | 19 April 2022

Främja mångfald och inkludering i kulturen

Under åtta veckor framåt lägger KLYS  fram sitt valprogram ”För ett starkt kulturliv på demokratisk grund”. SFF är en av organisationerna som står bakom manifestet. I dag presenterar vi den femte punkten: Främja mångfald och inkludering i kulturen.

Det finns idag stora utmaningar med det ojämlika deltagandet och den utbredda snedrekryteringen i kulturlivet och inom medierna. Den konstnärspolitiska utredningen från 2018 konstaterade – mot bakgrund av Konstnärsnämndens inkomstrapport från 2017 – att kulturskapare i mycket större utsträckning än övriga befolkningen har föräldrar med hög utbildning. Det tyder på att valet att utbilda sig till ett konstnärligt yrke i viss mån är en klassfråga.
Vidare kunde konstateras att andelen utlandsfödda kulturskapare minskat något under den undersökta perioden, trots ökad invandring. Utvecklingen innebär att åtgärder behöver vidtas för att främja mångfalden och inkluderingen i kulturen.
 
Hela valprogrammet finns att läsa här

Läs mer om våra samarbeten här och vårt politiska påverkansarbete här.