Förbundsnytt | 30 Sept 2021 | SFF

Från kris till kraft: Återstart för kulturen

På torsdagens pressträff tog kulturminister Amanda Lind emot slutbetänkandet ”Från kris till kraft” från utredningen Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin.

Från kris till kraft: Återstart för kulturen Linda Zachrison och Amanda Lind. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Linda Zachrison och Amanda Lind. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Utredningen fokuserar på 9 områden och innehåller 40 förslag på satsningar. Bland annat satsning på digitalisering av kulturarvet och kompetenshöjande satsning och rådgivning om upphovsrätt.

Utredningen bekräftar vidare upphovsrättens viktiga funktion för kulturskapare, och att det finns stort behov av reformer på området. Ett förslag som är positivt i utredningen är ett nytt stöd för den upphovsrättsliga informations- och rådgivningsverksamhet som bedrivs av upphovsrätts- och kulturskaparorganisationerna, skriver KLYS i ett pressmeddelande här.

– Det är glädjande att se att utredningen föreslår en rad stora satsningar på kulturen där vi organisationer fått gehör för flera av våra förslag. Bland annat presenterades ett stöd för kompentenhöjande åtgärder för upphovsrätten. Det är en nödvändig satsning för framtiden för oss upphovspersoner och bildskapare, speciellt nu när det pågår en implementering av DSM-direktivet för en ny modernare svensk upphovsrättslag, säger Paulina Holmgren, ordförande för Svenska Fotografers Förbund.

Återstartsutredningen tillsattes av kulturministern Amanda Lind med Linda Zachrison som särskild utredare. Utredningen fick i uppdrag att hitta åtgärder som kan stärka och utveckla kultursektorn samt hitta brister i infrastruktur för kulturområdet.

Här kan du se pressträffen och de presentationsbilder som visades