Förbundsnytt | 26 Febr 2020 | SFF

Ge frilansande kulturskapare ökad social trygghet

Idag träffar kulturskaparnas samlade röst i Sverige – KLYS – socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi för att beskriva situationen för alla de frilansare på kultur- och medieområdet som inte har tillgång till de generella trygghetssystemen på samma sätt som andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden.

Ge frilansande kulturskapare ökad social trygghet

FV Åsa Anesäter SFF, Ulrika Källén KLYS, socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, Viktoria da Silva, Journalistförbundet och Mika Romanus, Teaterförbundet.

”9 av 10 av företagare arbetar trots att de är sjuka, var fjärde företagare som ansökt om att få en SGI fastställd hos Försäkringskassan har haft problem med detta. 80 % av SFFs medlemmar är företagare, det är dags för ett system som är anpassat till en värld för inte alla är anställda”.
– Åsa Anesäter, verksamhetsledare Svenska Fotografers Förbund.

För att sammanfatta KLYS viktigaste förslag när det gäller att stärka kulturskapares sociala trygghet handlar det om följande åtgärder:

  • Inför en rättvisare SGI-beräkning och gå vidare med förslaget i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen om att lägga den historiska inkomsten till grund för SGI-beräkningen, vilket kommer att underlätta för visstidsanställda och kombinatörer. Ett steg på vägen är att kunna beräkna SGI utifrån inkomster som är kortare än 6 månader.
  • Se över och förenkla möjligheten att få en SGI fastställd för enskilda näringsidkare.
  • Gör de statliga konstnärsstipendierna överhoppningsbara i a-kasse- och SGI-systemet, det vill säga: låt SGI- och a-kassenivån vilande förklaras under hela stipendieperioden med indexering vid långtidsstipendier, för att man ska kunna tillgodoräkna sig inkomster man haft före stipendieperioden eftersom stipendier inte är SGI- eller a-kassegrundande.
  • Skapa en mer kompetent, rättvis och enhetlig tillämpning inom Försäkringskassan när det gäller frilansande kulturskapares villkor. KLYS välkomnar Försäkringskassans nya uppdrag i regleringsbrev för 2020 att redovisa hur myndigheten har arbetat för att utveckla informationen till egenföretagare och personer som har en kombination av inkomstkällor och anställningsformer. Uppdraget är ett viktigt steg framåt.
  • Se över kulturskapares pensioner och analysera utfasningen av de statliga inkomstgarantierna från Konstnärsnämnden.
  • Inför lättnader i a-kassesystemet för frilansande kulturskapare. 
  • Inrätta en bättre samordning mellan berörda departement i dessa frågor (kultur-, arbetsmarknads- och socialdepartementet), t ex gemensam beredning av PSFU, a-kasseutredningen och KPU (konstnärspolitiska utredningen) i särskild arbetsgrupp.
(PDF)