Förbundsnytt | 28 Febr 2024 | SFF

Gör din röst hörd!

Den 24 maj håller Svenska Fotografers Förbund årsstämma på Fotografiska i Stockholm. Samma dag och plats hålls även Fotoförfattarnas stämma. Vill du ha inflytande över vilka förtroendevalda som ska sitta i styrelsen? Har du förslag på förbättringar? Läs mer för vad som gäller inför årets stämma och hur du kan påverka.  

Gör din röst hörd!

SFF:s styrelse under årsstämman 2023. Foto: José Figueroa

Varför ska jag bry mig om stämman? 
För att stämman har makt att påverka och för att din röst räknas – och det finns anledning att engagera sig redan nu. Ju fler som kommer på stämman desto bättre för hela förbundet och i förlängningen för alla som arbetar med fotografi. Hur vill du att förbundet ska fungera framåt? Fokuserar SFF på rätt frågor? Är det rätt personer som sitter i styrelsen? 

Föreningsdemokrati innebär att föreningens medlemmar styr föreningen genom röstning. Demokratin i föreningen utövas främst genom stämman. Varje medlems röst vid stämman väger då lika tungt. Detta skiljer föreningar från exempelvis aktiebolag där personer med stort ägande också har fler röster på aktiebolagets bolagsstämma. 

Demokratin i föreningen utövas även genom att medlemmarna har rätt att lämna in motioner till föreningens styrelse, och genom att föreningens medlemmar har rätt att ställa sig till förfogande för olika uppdrag inom föreningen, exempelvis styrelseuppdrag. Det är föreningens stämma som utser föreningens styrelse. 

Andra grundstenar i föreningsdemokratin är att stämman utser en valberedning samt en intern revisor. 

Hur kan jag påverka? 
Du kan göra din röst hörd genom att påverka vilka förtroendevalda som ska ingå i styrelsen. Det kan vara någon du känner eller dig själv. Fram till den 24 mars kan du komma med förslag till valberedningen! Kontakta då sammankallande Maria Fält via maria@mariafaldt.se eller telefon 070-312 94 95. 

Valberedningen för förbundet har startat året med ett intensivt arbete. Stämman ska välja ordförande, tre ledamöter och en suppleant, då Paulina Holmgren, Anna Nordström, Eric Asp, Stina Stjernkvist och Ann Eringstams mandatperiod går ut. Det betyder att de kan kandidera för en ny mandatperiod eller ersättas. Vice ordföande Tuana Fridén, styrelseledamöterna Jonas Berg och Lena Granefelt, samt suppleant Marco Padoan har ytterligare ett år kvar på sin mandatperiod. Därtill ska intern revisor, revisorssuppleant, samt en sammankallande och två ledamöter till valberedningen väljas på stämman. 

Arbetet i Fotoförfattarnas valberedningen pågår även det och du kan lämna förslag till och med den 1 april 2024. Sammankallande i valberedningen är Alexandra Ellis som nås på alexandra.ellis@vbm.se

Motioner 
Ett annat sätt att påverka är som sagt genom motioner. Deadline för motioner och ärenden ska inkomma till styrelsen senast en månad innan stämman (24 april). För Fotoförfattarnas stämma är deadline 2 veckor innan (10 maj). 

Vad är egentligen en motion och hur skriver man en sådan? Läs vår artikel med tips här.

När kan jag ta del av förslag och motioner? 
Senast 14 dagar innan stämman 24 maj, alltså den 10 maj kommer alla handlingar att publiceras. Fotoförfattarna publicerar sina handlingar den 14 maj. 

Vilka handlingar är det tal om? Styrelsens och revisorernas förslag, motioner med styrelsens yttranden över dem, valberedningens förslag, årsberättelse för verksamhetsåret 2023, samt verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2024. 

Har alla verkligen rätt att rösta? 
Ja, har du betalat din medlemsavgift så har du en röst på stämman. (Detta gäller dock inte juridisk person som bedriver agenturverksamhet, som endast har förslagsrätt på stämman.) 

Varför hålls stämman i Stockholm? 
Stämman hålls i Stockholm då detta är förbundets och sektionens registrerade säte. Detta år kommer vi vara på Fotografiska i Stadsgårdshamnen, en kort promenad från Slussen. 

För att möjliggöra för alla medlemmar, oavsett var än i landet du bor och verkar, att kunna delta i stämman så utgår resebidrag för deltagande utanför Storstockholm. 

Hur funkar resebidraget?  
Resebidraget är 15 kronor/mil oavsett färdsätt och betalas ut efter stämman. Blankett för detta kommer att tillhandahållas på plats efter stämman. 

Hur ser programmet ut för dagen?
Som vanligt är det inte bara stämmor utan även inspirationsföreläsningar, mingel och middag för den som vill. I år pågår programmet under två dagar då vi bjuder in hela branschen från fredag eftermiddag och lördag eftermiddag-kväll. Det är alltså ett utmärkt tillfälle att nätverka och ha roligt med kollegor från hela Sverige. 

Fotoförfattarnas stämma är planerad till kl 10.00, Förbundets stämma till kl 11.30, med efterföljande lunch, inspirationsföreläsningar, mingel och middag. På lördagen fortsätter vi med ett fullspäckat program med lunchsamtal följt av öppna inspirationsföreläsningar med en massa spännande fotografer, filmare, promptografer, med flera. Vi återkommer inom kort med ett närmare program och hålltider för dagen. 

Du kan redan nu anmäla ditt intresse att delta här.