Fotohistoria | 12 Nov 2021 | SFF

Han bringar ordning i SFFs fotohistoria

Fotohistoriker Björn Axel Johansson hjälper Svenska Fotografers Förbund att gå igenom och sortera vårt historiska fotografiska material. -En guldgruva för en fotohistoriker, säger han.

Han bringar ordning i SFFs fotohistoria Foto: JM

Inför en förestående flytt har kansliet fått hjälp av fotohistoriker Björn Axel Johansson att bringa ordning i förbundets historia. Tillsammans med fotograf Tommy Arvidson och Annika Thörn Legzdins, ordförande i Fotoförfattarna, går han igenom SFF:s äldre arkivmaterial inklusive det omfångsrika biblioteket. Ett rum har inrättats där Björn Axel Johansson sorterar och daterar material från bibliotek och arkiv. 

– Här finns exempelvis intressant arkivmaterial i form av protokoll och årsredogörelser från SFF:s olika kretsar. De visar bland annat på de interna diskussionerna inom yrkeskåren under årens lopp. Arbetet är just påbörjat men redan nu har det dykt upp en del material som utgör ett stöd för att förstå tidigare okända kopplingar och förhållanden inom den fotografiska världen, säger han.   

Genomgången ska vara avslutad innan årsskiftet då de första flyttlassen går till ny adress.