Förbundsnytt | 29 Aug 2021 | SFF

Han hjälper utrikesfödda att komma in på konstscenen

Ola Öhlin är projektledare för Konsten att delta. Det handlar om att yrkesverksamma personer inom kultursektorn med olika bakgrund träffas och utbyter erfarenheter. I höst knyts han till Svenska Fotografers Förbund.

Han hjälper utrikesfödda att komma in på konstscenen Foto: Privat

Vad ska du göra för Svenska Fotografers Förbund?
Jag ska fortsätta driva och utveckla projektet Konsten att delta. Det syftar till att fånga upp och hjälpa utlandsfödda kulturskapare att ta sig in på den svenska kulturscenen. Men också för att redan etablerade kulturskapare i Sverige ska få nya kontakter och nätverk.

Vad hoppas du att projektet får för effekter?
Jag vill att Konsten att delta ska bli synligt för alla vill som tidigare arbetat inom kultursektorn i sina forna hemländer, och att det ska vara en brygga att ta sig in på den svenska kulturscenen. Jag hoppas att det ska fortsätta växa och att samtliga regioner blir del av vårt nätverk. Att verksamheten går från att vara projekt till att vara en naturlig del den ordinarie verksamheten hos regionerna.

Varför är projektet viktigt?
Den svenska kultursektorn är starkt segregerad. Våra konsthögskolor jobbar med breddad rekrytering, men om de utbildade konstnärer som kommer hit inte kommer in varför ska då den nya generationen utbilda sig? Jag ser det som en naturlig handling i ett demokratiskt samhälle att alla får lika möjligheter till tillträde.

Vad har du själv för bakgrund?
Jag är konstnär boende i Västmanland med ett stort intresse för djur och natur vilket går att avläsa i mitt måleri. Jag gillar att läsa böcker och jag gillar musik, spelar bland annat bas i ett band. 

Kontakta Ola på ola@olaohlin.se om du vill veta mer!