Förbundsnytt | 23 Maj 2019 | SFF

Höjd biblioteksersättning

Biblioteksersättningen höjs med 5,5 procent. Ersättningen är viktig för alla yrkesverksamma inom ord och bild.

Höjd biblioteksersättning Illustration: Erica Jacobsson

Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Sveriges Författarförbund har förhandlat med regeringen och ersättningen per utlånad bok landar på 1,88 kronor (2020) och höjs till 1, 92 kronor (2021). Sammanlagt en höjning på 16 öre för de kommande två åren. 

 – I de tre senaste förhandlingsomgångarna har vi upplevt en uppriktig vilja från Kulturdepartementet att förbättra kulturarbetarnas levnadsvillkor. Nu ser vi fram emot en fortsatt dialog med departementet kring en utvecklad och moderniserad biblioteksverksamhet där de sociala trygghetssystemen fungerar för våra yrkesgrupper, säger Thomas Wågström och Annika Thörn Legzdins.

Ersättningen baseras på biblioteksutlåning och betalas ut till upphovspersoner och är av stor betydelse för att yrkesverksamma inom ord och bild ska kunna leva på sitt arbete. Ersättningen förhandlas med två års mellanrum.

Sedan 2000 fram till 2016 sjönk ersättningen jämfört med den allmänna löneutvecklingen. 2015 enades glädjande nog regeringen och upphovspersonernas organisationer om en höjning som vände kurvan uppåt. Från 2015 till idag har ersättningen gått från 1 krona och 44 öre per lånad bok till 1 krona och 92 öre per lånad bok. Upphovsrättsorganisationerna arbetar för en utveckling där ersättningen skall följa löneutvecklingen i stort.

Läs mer