Förbundsnytt | 11 Aug 2022 | SFF

Hon brann för upphovsrätten och fotografers villkor

Till minne. Med stor sorg har vi nåtts av beskedet att vår tidigare jurist, vän och kollega Catharina Ekdahl har lämnat oss. 

Hon brann för upphovsrätten och fotografers villkor Foto: Cliff Warg

Catharina Ekdahl omgiven av fotografer på Norrlandsdagarna 2013. Från vänster: Per Karlsson, Jan Olby, Patrick Degerman, Johan Gunseus, Paulina Holmgren

Första gången Catharina Ekdahl klev in på Svenska Fotografers Förbund kansli var den 1 september 2004. Hon var sedan trogen upphovsrätten, oss medlemmar och alla fotografers yrkesvillkor i tio år. Därefter fortsatte hon sitt kompetenta juridiska arbete i andra organisationer.  Med sin nyfikenhet och omvärldskoll gjorde hon oss medlemmar trygga. Och vi minns när hon med sitt röda hår och blå ögon spände blicken i oss. Hon om någon lärde oss förstå att vi inte ska bli överkörda. I ett land med avtalsfrihet slipade hon argument tillsammans med oss, hon gav oss avtalsmallar att använda och hon tog fighten för upphovsrätten tillsammans med oss. Hon var den som höll oss i handen under digitaliseringens inträde inom fotografin och i den digitala kontexten lämnade hon aldrig upphovspersonens sida. Hon kämpade för oss fotografer, inte sällan mot bångstyriga uppdragsgivare.

”Min ambition har varit att få en liten juridisk klocka att ringa vid något framtida tillfälle i huvudet hos den jag mött. Om så sker har jag lyckats.” skrev Catharina i en krönika i Fotografisk tidskrift, 2010.

Och det lyckades hon med. Som jurist var hon skarp och som medmänniska varm och omhändertagande. Det är så vi minns Catharina, med sitt härliga skratt mitt i en livlig diskussion med någon av våra medlemmar.

Mitt i brinnande arbete med implementering av ny upphovsrättslag förlorar vi upphovspersoner och Sverige en lysande stjärna. 

Paulina Holmgren, ordförande Svenska Fotografers Förbund
Pelle Kronestedt, verksamhetschef, Centrum för Fotografi (tidigare ordförande SFF)

Catharina Ekdahl blev 54 år och var bosatt i Stockholm. Hon sörjs närmast av sonen Elias, pappa Bo, Helena, Fredrik och Henrik med familjer.