Förbundsnytt | 17 Nov 2023

Hur ska konstnärers villkor stärkas?

Temat var olika perspektiv på hur konstnärers villkor kan stärkas när Konstnärsnämnden bjöd in till en heldag den 16 november. 

Hur ska konstnärers villkor stärkas?

Alex Haridi, Dramatikerförbundet, Josefine Engström, Svenska Tecknare, Paulina Holmgren, SFF och Karin Inde, Musikerförbundet. Foto: Jenny Morelli

På Färgfabriken i Stockholm möttes representanter för regioner, myndigheter och konstnärernas organisationer.

Som en av fyra ordföranden för konstnärsorganisationerna deltog SFF:s ordförande Paulina Holmgren i ett panelsamtal under eftermiddagen tillsammans med Alex Haridi, Dramatikerförbundet, Josefine Engström, Svenska Tecknare och Karin Inde, Musikerförbundet.

Diskussionen uppmärksammade de utmaningar alla konstnärliga utövare brottas med. Låga arvoden, otrygga anställningsförhållande och att inte upphovsrätten respekteras. Att alla måste samverka för att få ett framtida samhälle där även konstnärer har en given plats. Paulina Holmgren lyfte särskilt fotografers dilemma att ofta hamna mellan stolarna mellan näringspolitik och kulturpolitik, något som synliggjordes under pandemin. Hon lyfte även problemet med offentliga upphandlingar då upphovsrätten inte respekteras och som senare kan leda till prisdumpning för fotografer.

-Mycket klokskap och tankar har diskuterats i dag, sammanfattade Paulina Holmgren sedan dagen.

En inspelning av hela dagens alla föreläsningar kommer att finnas tillgänglig på Konstnärsnämndens Youtube-kanal.