Förbundsnytt | 6 Maj 2020 | Paulina Holmgren

In memoriam Leif Hasselberg

Fotografen och Leif Hasselberg i Ljusdal har dött, 87 år gammal. 1979 var han ordförande för Svenska Fotografers Förbund.

In memoriam Leif Hasselberg

Foto: Pär Rittsel som fotograferade Leif Hasselberg för Fotografisk Tidskrift 1979 i samband med att han blev ordförande för förbundet.

Fotografen Leif Hasselberg i Ljusdal har dött, 87 år gammal. På 60-talet var han engagerad i Svenska Fotografers Förbunds Norrlandskrets för vilken han i flera år var sekreterare och sedan ordförande. Han var den första ordförande norr om Dalälven och initiativtagare till evenemanget Pitedagarna på Pite havsbad. 1979 valdes han till ordförande för Svenska Fotografers Förbund 1979 och intervjuades då av dåvarande redaktör Pär Rittsel för Fotografisk Tidskrift. Leif Hasselberg var fjärde generationen porträttfotografer i ateljén Rehnströms i Ljusdal, som hans morfars far, fotografen och kyrkomålaren C-E Rehnström startade på 1860-talet då norra stambanan byggdes. Han sörjs närmast av sin dotter Karin Olsson med familj.

Paulina Holmgren, ordförande Svenska Fotografers Förbund

Så här såg det ut i Fotografisk Tidskrift 1979. Pär Rittsel fotograferade och skrev.