Förbundsnytt | 17 Mars 2020 | SFF

Information om årets årsmöten

På grund av effekterna av coronaviruset har styrelserna för Svenska Fotografers Förbund och Fotoförfattarsektionen beslutat att inte hålla årsmöte och seminarium den 24 april på Galleri Kontrast, såsom tidigare kommunicerats.

Bästa medlemmar av SFF och Fotoförfattarna,

På grund av effekterna av coronaviruset har styrelserna för Svenska Fotografers Förbund och Fotoförfattarsektionen beslutat att inte hålla årsmöte och seminarium den 24 april på Galleri Kontrast, såsom tidigare kommunicerats.

SFF:s stadgar påbjuder att årsmöte ska hållas senast vid maj månads utgång, men det är för dagen ovisst om det är tillrådligt att genomföra årsmötet inom den tidsramen. Vi överväger därför att genomföra årsmötena vid SFF:s sommaravslutning den 29 maj på Galleri Kontrast, med efterföljande stipendieutdelning och mingel.

Fotoförfattarnas stadgar påbjuder att årsmöte ska hållas senast vid april månads utgång. De exceptionella förhållanden som nu råder bör kunna motivera denna avvikelse från stadgarna, något som årsmötet iofs kan komma att få ta ställning till.

Vi hoppas således att kunna välkomna alla medlemmar till årsmöte den 29e maj 2020. Särskild kallelse kommer givetvis att utskickas i sinom tid.