Förbundsnytt | 14 Mars 2019 | SFF

Ja till DSM- för skälig ersättning till de som skapar innehåll

Åsa Anesäter, verksamhetsledare Svenska Fotografers Förbund och Sofia Jerneck, förbundsdirektör Svenska Tecknare i ett brev som skickats till svenska EU-parlamentariker med anledning av det nya direktivet om upphovsrätt. Rösta ja till upphovsrättsdirektivet – för en marknad i balans. 

Ja till DSM- för skälig ersättning till de som skapar innehåll Foto: Jenny Gustafsson

Stockholm 14 mars 2019

Hej!
Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund företräder tillsammans cirka 3500 professionella illustratörer, grafiska formgivare, fotografer och serietecknare.

Vi skriver nu för att göra dig uppmärksam på att upphovsrättsdirektivet innehåller avgörande förslag för avtalsmarknaden. Det handlar om den så kallade ”transparenstriangeln”.

I dagens digitala värld råder en mycket skev maktbalans på avtalsmarknaden, där frilansande bildskapare har en svag – och ofta till och med obefintlig – avtalsposition. De tvingas skriva på avtal med låga ersättningar och långtgående rättighetsupplåtelser för att överhuvudtaget få uppdrag.

Situationen blir allt mer ohållbar. Den professionella kåren utarmas i snabb takt, vilket riskerar att få omfattande konsekvenser för det fortsatta skapandet av kulturellt innehåll i Europa. 

I artiklarna 14-16 – som handlar om skäliga ersättningar samt skapares rätt att omförhandla och återkalla rättigheter – finns nödvändiga förslag som kan leda till en mer hållbar situation för professionella kulturskapare, med möjlighet till långsiktiga och sunda överenskommelser.

Om direktivet inte accepteras som en helhet illustrerar det att parlamentet och ministerrådet har så vitt skilda positioner att arbetet inte kan gå i mål före EP-valet i maj. Det innebär att den kreativa sektorn som vi representerar måste fortsätta slåss för sin överlevnad på avtalsmarknaden, utan att se ljus i tunneln.

Vi uppmanar dig därför att rösta ja till direktivet i sin helhet vid omröstningen i plenum.

Åsa Anesäter, Verksamhetschef Svenska Fotografers Förbund
Sofia Jerneck, Förbundsdirektör Svenska Tecknare

DSM-direktivet och vad det innebär. Läs mer

Tidigare artiklar:
SFF stöder DSM-direktivet
Stå upp för en hållbar marknad