Förbundsnytt | 7 Jan 2023

Juridisk hjälp

Som medlem i SFF kan du kontakta våra förbundsjurister när du behöver.

Advokat Pia Janné är vår juridiska rådgivare. Hon bistår alla våra medlemmar rådgivning kring upphovsrätt, avtalsrätt och andra närliggande rättsområden. Denna juridiska tjänst är just rådgivande.

Om ett ärende går utanför vad som får anses vara rådgivande kan vi, om medlemmen så önskar, lämna över ärendet till den advokat som vi har samarbete med. Där får medlemmar en första fri konsultation med en advokat samt starkt reducerade priser om det verkar som om ärendet kan och bör drivas vidare. Vid sådana fall bekostar medlemmen genom sin företagsförsäkring alternativt själv advokatens arvode, medlemmen får då det rabatterade timpriset. Ta kontakt med kansliet om du tror att du behöver utökad juridisk hjälp.

Tänk på att rättshjälp ingår i den försäkring du kan teckna förmånligt som medlem i SFF!

Ansök om medlemskap här